અરેંજ મેરેજ // Arranged Marriage // Family Drama // Gujrati Short Film

3 Просмотры
Издатель
Title : -અરેંજ મેરેજ // Arranged Marriage

LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE

Artists :
Aditya Gondaliya
Piyush vora
Siya Mistry
Payal Borisagar
Hiral patel

Label : Kala Studio
Copyright : KALA STUDIO
Camera - Bhavesh Bhavani, Alpesh Sheladiya
Editing - Sanjay Sheladiya, Kirti Savaliya
Director / Producer : MEHUL RADADIYA
Banner - KALA DIGITAL STUDIO
#GujaratiShortFilm

.......Thanks for watching......

https://youtu.be/dlEBBQCL15M
Категория
Фильмы
Комментариев нет.