កុំចុះចាញ់ជីវិត (Trailer Life Film)

4 Просмотры
Издатель
បញ្ហាគ្របសង្កត់ អ្នកនឹងធ្វើបែបណា?

#កុំចុះចាញ់ជីវិត ជាភាពយន្តជីវិត ធ្វើឲ្យអ្នករឹងមាំជាងមុន នឹងមានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៣ ខែ កញ្ញា ២០២០ នេះហើយ

Ⓒ រក្សាសិទ្ធិដោយ SASTRA FILM
ការ Post បន្តរទាំងអស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិលាយលក្ខជាអក្សរ ពី SASTRA FILM គឺជាការបំពានច្បាប់ យើងនឹង អនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកបំពាន។
Категория
Фильмы
Комментариев нет.